October 17, 2020
Konlhek Virtual Run 2020 จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่จะนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับองค์กรช่วยหลือผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นในปีนี้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) และผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของเมืองไทย ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด JSGT) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Konlhek Virtual Run 2020 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในปัจจุบัน

Join Event

Read more

October 16, 2020
โรงพยาบาลสตึก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขประจำอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ได้มีโครงการจัดกิจกรรม สตึกเลาะริมมูล Spirit of Colorful 2021 ขึ้น ในวันที่ อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาคส่วนราชการและเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

Join Event

Read more

March 16, 2020
ด้วยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ เกษมราษฎร์, เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์สู่ชุมชน ตามแผนนโยบายของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ) ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ มอบความสุขให้สังคม

Join Event

Read more

February 12, 2020
สวนพฤกษ์99 อัลตร้ามาราธอน 10 ชม. โดยชมรมวิ่งสวนพฤกษ์99 เป็นอัลตร้ามาราธอน 10 ชั่งใมงที่จัดมาอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี จนเสมือนเป็นประเพณีคู่วงการวิ่งของเมืองไทย กิจกรรมการวิ่งอัลตร้า 10 ชม. ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ระหว่างนักวิ่ง ระหว่างชมรมวิ่งต่างๆ ความสนุกสนาน ที่ทุกคนได้รับมากกว่าการแข่งขันที่จริงจังและเคร่งเครียด จนเสมือนเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ในการแข่งขันอัลตร้าจากสสนามอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่สนามนี้จะได้รับการตอบรับการเข้าร่วมอย่างล้นหลามในทุกๆปี

Join Event

Read more

February 3, 2020
FUJIFILM Never Stop Running 2020 กิจกรรมเพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและโรคร้ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และ กระชับความสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลากรในองค์กร คู่ค้า รวมถึงผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟูจิฟิล์ม

Join Event

Read more

January 15, 2020
กิจกรรม “HAKKA RUN 2020 วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง” เป็นกิจกรรมวิ่งที่สอดแทรกวัฒนธรรมของชาวจีนแคะลงไปในระหว่างเส้นทางวิ่งของนักกีฬา โดยเฉพาะอาหารการกินของชาวจีนแคะที่เป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติอร่อย ด้วยคอนเซ็ปต์ง่าย ๆ คือ “วิ่งไปกินไป” นักกีฬาจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่จากการวิ่งระยะทางไกลพร้อมชิมอาหารจีนแคะแบบออริจินอลจากร้านที่เข้าร่วมรายการกว่า 20 ร้าน

Join Event

Read more

November 1, 2019
สมาคมเดอะบอสส์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 โดยสมาชิกทุกท่านเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร "THE BOSS" จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ของ ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ เป็นองค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงหากำไร โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์และประสานประโยชน์แก่สังคม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ “โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน”

Join Event

Read more

October 17, 2019
เนื่องด้วยในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 82 ปี ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 "ดงตาลรัน"

Join Event

Read more

September 25, 2019
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดวิ่งการกุศล Brother Beat Cancer Run 2019 เส้นทางสะพานพระราม 8 – ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี เพื่อนำรายได้จากการสมัครไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ในมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Join Event

Read more

บริษัท ชัตเตอร์ รันนิ่ง (2014) จำกัด
Shutter Running (2014) co.,ltd

จุดเริ่มต้นและความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของชัตเตอร์รันนิ่ง คือ กลุ่มนักวิ่งที่ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพ บางท่านเป็นช่างภาพอาชีพที่มาออกกำลังด้วยการวิ่ง บางท่านเป็นเพื่อนนักวิ่งในวงการวิ่งที่มีสนิทสนมกันเป็นส่วนตัว ต่อมาได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้วยการวิ่งควบคู่กับการถ่ายภาพและได้ก่อตั้งเวปไซต์ชัตเตอร์รันนิ่งขึ้น (www.ShutterRunning.com) เพื่อดำเนินงานในด้านการถ่ายภาพงานวิ่ง เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายงานวิ่งต่าง ๆลงในเวปไซด์ และประชาสัมพันธ์งานวิ่ง รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารในวงการวิ่ง ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความเชื่อถือจากบรรดาเพื่อนๆ นักวิ่งบุคคลในวงการวิ่งเป็นอย่างมาก

Read more

bkkpost_3