Konlhek Virtual Run

Konlhek Virtual Run จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่จะนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับองค์กรช่วยหลือผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นในปีนี้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) และผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของเมืองไทย ประกอบด้วยบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด JSGT จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Konlhek Virtual Run ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในปัจจุบัน

วิ่งเสมือนจริง

สตึกเลาะริมมูล Spirit of Colorful

โรงพยาบาลสตึก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขประจำอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ได้มีโครงการจัดกิจกรรม สตึกเลาะริมมูล Spirit of Colorful ขึ้น ในวันที่ อาทิตย์ 4 เมษายน 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ภาคส่วนราชการและเอกชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

วิ่งให้ทัน Ep.3 รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ

ด้วยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ เกษมราษฎร์, เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์สู่ชุมชน ตามแผนนโยบายของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ) ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ มอบความสุขให้สังคม

Suanpruek 99 10 Hour Ultramarathon

สวนพฤกษ์99 อัลตร้ามาราธอน 10 ชม. โดยชมรมวิ่งสวนพฤกษ์99 เป็นอัลตร้ามาราธอน 10 ชั่งใมงที่จัดมาอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี จนเสมือนเป็นประเพณีคู่วงการวิ่งของเมืองไทย กิจกรรมการวิ่งอัลตร้า 10 ชม. ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ ระหว่างนักวิ่ง ระหว่างชมรมวิ่งต่างๆ ความสนุกสนาน ที่ทุกคนได้รับมากกว่าการแข่งขันที่จริงจังและเคร่งเครียด จนเสมือนเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ในการแข่งขันอัลตร้าจากสสนามอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่สนามนี้จะได้รับการตอบรับการเข้าร่วมอย่างล้นหลามในทุกๆปี

FUJIFILM Never Stop Running

FUJIFILM Never Stop Running กิจกรรมเพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยและโรคร้ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และ กระชับความสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคคลากรในองค์กร คู่ค้า รวมถึงผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟูจิฟิล์ม

HAKKA RUN วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง

กิจกรรม “HAKKA RUN วิ่งสานสัมพันธ์คนสามเมือง” เป็นกิจกรรมวิ่งที่สอดแทรกวัฒนธรรมของชาวจีนแคะลงไปในระหว่างเส้นทางวิ่งของนักกีฬา โดยเฉพาะอาหารการกินของชาวจีนแคะที่เป็นเอกลักษณ์ และมีรสชาติอร่อย ด้วยคอนเซ็ปต์ง่าย ๆ คือ “วิ่งไปกินไป” นักกีฬาจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่จากการวิ่งระยะทางไกลพร้อมชิมอาหารจีนแคะแบบออริจินอลจากร้านที่เข้าร่วมรายการกว่า 20 ร้าน

THE BOSS RUN FOR GREAT REFORM

สมาคมเดอะบอสส์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 โดยสมาชิกทุกท่านเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร "THE BOSS" จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ของ ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ เป็นองค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงหากำไร โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์และประสานประโยชน์แก่สังคม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ “โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน”

Dongtan Run #3

เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 82 ปี ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 "ดงตาลรัน"

BROTHER BEAT CANCER RUN

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดวิ่งการกุศล Brother Beat Cancer Run เส้นทางสะพานพระราม 8 - ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี เพื่อนำรายได้จากการสมัครไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ในมูลนิธิรามาธิบดี กองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี