ด้วยบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ เกษมราษฎร์, เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์สู่ชุมชน  ตามแผนนโยบายของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์  “ผู้สำรวจความสุขคนไข้”  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ) ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ มอบความสุขให้สังคม

ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลร่วมกับคนพิการ ในชื่องาน “วิ่งให้ทัน”  ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เกิดกิจกรรมสำหรับคนพิการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้มีกิจกรรมร่วมกันและเพื่อให้ผู้พิการได้เป็นตัวแทนในการสร้างประโยชน์ และคำนึงถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Join Now